Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Stercorariidae

Vrsta

Latinski naziv

Catharacta skua Brunnich, 1764

Srpski naziv

veliki pomornik


Opis vrste

D.t. 50-58 cm. Gnezdi se uz obale delova Velike Britanije, Islanda, Skandinavskog poluostrva, delova krajnjeg severa Azije i više ostrva u arktičkom krugu severnog Atlantika. Van perioda gnežđenja ptice lutaju širom Atlanskog okeana do obala severne Amerike i ekvatora na jugu, kao i na Sredozemnom moru. Mali broj ptica luta nad kontinentalnom Evropom. U periodu gnežđenja naseljava morske obale, najčešće u blizini kolonija morskih ptica. Gnezda najčešće smešta na zemlji na ostrvima ili otvorenim tundrama. Hranu uglavnom otima od drugih vodenih ptica, a lovi i leminge i mladunce drugih ptica. U Srbiji je postoji svega jedan nepouzdan podatak o pojavljivanju ove vrste.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad