Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

trstenjak rogožar


Opis vrste

D.t. 11,5–13 cm. Gnezdi se u centralnoj, istočnoj i severnoj Evropi, kao i u delovima zapadne i južne Evrope, i u zapadnom delu severne i centralne Azije, delovima Bliskog Istoka i Male Azije. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava priobalnu vegetaciji rogoza i trske, pre svega u ravničarskim vodenim staništima (jezera, bare, močvare, kanali, taložnici otpadnih voda i dr). Gnezda gradi u priobalnoj vegetaciji. Hrani se insektima i paucima. Evropska populacija je stabilna, dok je u Srbiji u blagom porastu i procenjuje se na 11.000–13.500 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad