Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)

Srpski naziv

cvrčić potočar


Opis vrste

D.t. 14–16 cm. Rasprostranjen je u centralnoj i istočnoj Evropi, i delu umerenog pojasa Azije do Zapadnosibirske nizije. Izrazita je selica. Zimu provodi u južnoj Africi. Naseljava šumovite plavne zone većih reka i barske ekosisteme sa gustim žbunjem, kao i suvlja senovita područja sa žbunjem i drvećem. Gnezda gradi na tlu u gustoj vegetaciji. Hrani se beskičmenjacima (insektima i paukovima). Evropski deo populacije uglavnom je stabilan. U Srbiji se gnezdi slabo istražena populacija procenjena na 400–500, koja je u opadanju (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad