Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

brkata senica


Opis vrste

D.t. 14–16 cm. Relativno izolovane populacije naseljavaju slivove većih reka i druga vlažna podučja u ravnicama u većem delu evropskog kontinenta, centralnoj Aziji do obala Tihog okeana i Maloj Aziji. Uglavnom je stanarica, uz izražena lutanja i seobu na kratke staze. Naseljava vlažna područja obrasla širokim pojasom trske u kojima provodi čitav životni ciklus. Gnezda gradi u trsci. Hrani se sitnim beskičmenjacima. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se gnezdi na više lokaliteta u Vojvodini, a populacija se procenjuje na 700–900 parova i u porastu je (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad