Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris melanotos (Vieillot, 1819)

Srpski naziv

pegava sprutka


Opis vrste

D.t. 19-23 cm. Gnezdeći areal obuhvata krajnju sever Severne Amerike i manji deo severoistočne Azije. Zimuje u južnoj Americi i Australiji. Samo manji broj ptica se u periodu seobe pojavljuje u Evropi. U periodu gnežđenja naseljava močvare i bare u tundrama, pri čemu za gnežđenje bira suvlje obode vlažnih područja. Van perioda gnežđenja, zadržava se na plitkim slatkovodnim, slanim ili braktičnim močvarama, barama, estuarima, vlažnim livadama ili drugim travnatim staništima. Gnezda gradi na tlu. Hrani se insektima i njihovim larvama, paucima, račićima i drugim beskičmenjacima i semenjem biljaka. U Srbiji je do sada pouzdano zabeležen samo jednom.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad