Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

siva liskonoga


Opis vrste

D.t. 20-22 cm. Gnezdeći areal obuhvata istočni deo severne Azije, deo Grenlanda i krajnji sever Severne Amerike. Zimu provodi u blizini obala zapadne Afrike, Severne i Južne Amerike. U periodu gnežđenja, staništa su joj primorske močvarne tundre sa manjim barama, često u dolinama reka, ponekad morski zalivi i fjordovi. Van perioda gnežđenja živi uglavnom na otvorenim okeanima zadržavajući se na područjima velike koncentracije planktona. Gnezda gradi na tlu. Hrani se insektima i njihovim larvama, malim račićima, crvima, mekušcima, meduzama i u manjoj meri semenjem biljaka. U Srbiji postoji samo jedan nalaz ove vrste.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad