Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus ichthyaetus Pallas, 1773

Srpski naziv

veliki crnoglavi galeb


Opis vrste

D.t. 58-67 cm. Gnezdeći areal obuhvata delove crnomorskog i kaspijskog primorja i veliki deo centralne Azije. Zimu provodi uz obale Arabijskog poluostrva, Indije, jugoistočne Azije i na kontinentalnim vodama Indije, Bliskog Istoka i delova severne Afrike. Manji deo populacije tokom perioda seobe i zimovanja dolazi u istočnu i centralnu Evropu. Naseljava stepska i polupustinjska slatkovodna, braktična ili slatinska jezra, razlivene reke i njihove delte. Van perioda gnežđenja zadržava se na različitim primorskim ili većim kontinentalnim vodenim staništima. Gnezdi se na muljevitim, peščanim ili vegetacijom obraslim ostrvima. Hrani se ribama, rakovima, insektima i njihovim larvama, malim sisaraima, jajima i mladuncima ptica, gmizavcima i vodozemcima i otpacima. U Srbiji je do sada zabeležen svega nekoliko puta.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad