Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus marinus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

crni galeb


Opis vrste

D.t. 61-74 cm. Rasprostranjen je uz obale severne i severozapadne Evrope, malog dela severozapadne Azije, Islanda, Grenlanda i uz severne delove istočne obale Severne Amerike. Uglavnom je stanarica uz izražena lutanja. Manji broj ptica se van perioda gnežđenja pojavljuje u kontinentalnim delovima Evrope. Staništa su mu kamenite ili peščane obale, zalivi, peščane dine, ostrva i druga priobalna staništa, ređe velike reke i jezera. Gneza gradi na tlu. Hrani se ribom, manjim pticama, jajima i mladuncima krupnijih vrsta, malim sisarima (leminzi, voluharice, pacovi i dr), rakovima, lignjama, mekušcima, insektima, strvinom i ostacima ljudske hrane. Postoji nekoliko nepouzdanih podataka o pojavljivanju ove vrste u Srbiji
Autor: Radišić Dimitrije




Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad