Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Srpski naziv

srebrnasti galeb


Opis vrste

D.t. 54-60 cm. Gnezdeći areal obuhvata priobalna područja severne i severozapadne Evrope, delove severne i centralne Azije i veliki deo severne Amerike. Taksonomski status populacija u različitim delovima areala nije u potpunosti siguran. Uglavnom je stanarica sa izraženim lutanjima. Srazmerno malobrojni primerci iz severnoevropske populacije se zadržavaju u unutrašnjosti kontinenta van perioda gnežđenja. Naseljava različita primorska staništa, uključujući ostrva, zalive, luke, priobalna naselja i dr. Gnezda gradi na zemlji, na stenama, krovovima zgrada ili u vegetaciji. Hrani se ribama, vodenim beskičmenjacima (rakovi, mekušci i dr), glistama, insektima, manjim pticama i mladuncima krupnijih vrsta, malim sisarima, bobicama i semenjem biljaka i otpacima ljudske ishrane. Često se hranina deponijama. Ne postoji ni jedan pouzdan nalaz vrste u Srbiji, što je možda posledica nedavnog taksonomskog odvajanja od srodnih i u Srbiji brojnijih sinjeg i srebrnastog galeba.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad