Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Acipenseriformes -> familia Acipenseridae

Vrsta

Latinski naziv

Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833

Srpski naziv

dunavska jesetra


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 236 cm i masa od 115 kg. Anadromna vrsta koja naseljava slivove Crnog i Azovskog mora i Kaspijskog jezera. Veći deo života provodi u slanoj vodi, dok u slatke vode migirira samo u periodu mresta. Kod nas se ranije zaticala u Dunavu i većim pritokama, a danas se njeno prisustvo beleži samo nizvodno od brane Đerdap II. Mresti se u rekama u periodu između aprila i juna kada temperatura vode pređe 10⁰C. Hrani se bentosnim mekušcima, rakovima i sitnom ribom.
Autor: Aleksandar Bajić , Ljubmir Pejčić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad