Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Acipenseriformes -> familia Acipenseridae

Vrsta

Latinski naziv

Acipenser nudiventris Lowetzky, 1828

Srpski naziv

sim


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 200 cm i masa od 80 kg. Anadromna vrsta koja naseljava slivove Crnog, Azovskog i Aralskog mora i Kaspijskog jezera. Veći deo života provodi u slanoj vodi, dok u slatke vode migirira samo u periodu mresta. Retka vrsta koja se kod nas ranije zaticala u Dunavu i većim pritokama, a danas se njeno prisustvo beleži samo nizvodno od brane Đerdap II. Mresti se u rekama u periodu između aprila i juna kad temperatura vode pređe 10⁰C. Sporadični primerci se zadržavaju u slatkoj vodi duži period posle mresta. Hrani se bentosnim mekušcima, rakovima i sitnom ribom.
Autor: Aleksandar Bajić, Ljubmir Pejčić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad