Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Acipenseriformes -> familia Acipenseridae

Vrsta

Latinski naziv

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

kečiga


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 125 cm i masa od 16 kg. Isključivo slatkovodna vrsta koja naseljava reke Crnomorskog, Azovskog i Kasipjskog sliva. U Srbiji se nalazi u svim većim ravničarskim rekama dunavskog sliva. Mresti u periodu između aprila i juna kada temperatura vode pređe 10⁰C. Preduzima kratke mresne migracije (do 300 km) i mresti se na šljunčanoj podlozi. U periodu plavljenja ulazi u plavne zone radi ishrane. Hrani se makrozoobentosom.
Autor: Aleksandar Bajić, Ljubmir Pejčić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija VU;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad