Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Siluriformes -> familia Ictaluridae

Vrsta

Latinski naziv

Ameiurus nebulosus (Leseur, 1819)

Srpski naziv

američki patuljasti somić


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 43 cm. Alohtona vrsta poreklom iz Severne Amerike uneta u Evropu u 19. veku za potrebe gajenja u akvakulturi. U Srbiji široko rasprostranjena u tekućim i stajaćim vodama. Preferira muljevito dno stajaćih i sporotekućih voda. Mresti se od aprila do maja na temperaturi iznad 15⁰C. Omnivorna vrsta koja se pored biljne hrane hrani beskičmenjacima, ikrom i sitnom ribom.
Autor: Aleksandar Bajić, Lubomir Pejčić, Šandor Šipoš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta!


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad