Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Helicidae

Vrsta

Latinski naziv

Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828)

Srpski naziv

panonski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Grčka, Hrvatska, Italija, Korzika, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina. Veličina: 17-21 x 20-25 mm. Stanište: žbunje, otvorene i kamenite padine.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić