Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Helicidae

Vrsta

Latinski naziv

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Srpski naziv

vinogradarski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Andora, Austrija, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Italija, Korzika, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 30-45 x 30-50 mm. Stanište: po šumama i na otvorenim staništima, kultivisana područja.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić