Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Bivalvia -> ordo Unionoida -> familia Unionidae

Vrsta

Latinski naziv

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)

Srpski naziv

rečna školjka


Opis vrste

Rasprostranjenost: Austrija, Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Holandija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Španija, Švedska. Veličina: 100-170 x 120-200 x 30-45 (height) mm. Stanište: sporotekuće vode, bare.
Autor: Dragiša Savić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NA;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić