Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Carnivora -> familia Canidae

Vrsta

Latinski naziv

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad