Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Larinus jaceae (Fabricius 1775)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Carduus, Cirsium, Centaurea. Kod ove vrste rilica je izdužena. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od maja do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Južna Evropa, Srednja Evropa, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica