Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Hydrophilidae

Vrsta

Latinski naziv

Helochares obscurus (O. F. Muller 1776)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjen u severoistočnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kod nas je čest stanovnik eutrofiziranih stajaćih i sporotekućih voda u nizijskom delu Srbije. Živi u plićacima u obalskom delu bogasto obraslih vodenom vegetacijom sa dosta mulja i biljnog materijala u raspadanju kojim se hrane odrasli. Ženka od položenih jaja formira kokon koji pričvršćenog za trbuh nosi sa sobom sve dok se larve ne izlegu.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica