Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Srpski naziv

Ajdučica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 30-120 cm visoka. Rizom kratak, odrezan, sa dugačkim kožastim žilama. Stabljika uspravna, zelena, u gornjem delu metličasto granata. Listovi u srednjem i gornjem delu stabljike lirasto perasto deljeni, pri osnovi suženi, opkoljavaju stabljiku, sedeći, sa uglastim nazubljenim bočnim režnjevima i sa mnogo većim, trouglastim ili kopljastim terminalnim režnjem. Glavice male, uske sa malo cvetova (obično 5), najčešće grade bogatu metlicu. Cvetovi bledo do jako žuti. Papus beo. Ahenija vretenasta, crnkasta, sa 12-15 rebara, naglo prelazi u kratak, svetao kljun. Cvetanje: VI-VIII. Stanište: Pretežno po mezofilnim šumama. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Mala Azija, Kavkaz, severozapadna Afrika. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice