Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea derventana Vis. & Pančić

Srpski naziv

Derventanski različak


Opis vrste

Višegodišnja, slabo granata biljka visoka 10-30 cm, sa zadebljalim horizontalnim rizomom. Stabljike uspravne, sa hrapavim, sedećim, lirasto-lancetasto režnjevitim listovima. Donji listovi perasto deljeni, sa 2-3 ušiljena režnja s obe strane i većim terminalnim režnjem, listovi gornjeg dela stabljike celi. Involukrum dugujasto jajast, 12-14 x 6-7 mm, sa zelenim listićima (filarije, čašične ljuspe) koji imaju smeđi trouglast nastavak, sa čekinjastim trepljama (2-3 sa svake strane). Cvetni pokrivač je purpurne boje, sa većim, zrakasto raširenim obodnim cvetovima i manjim središnjim. Vreme cvetanja: VI. Papus i ahenija su iste dužine.
Pored krške zečine (Centaurea rupestris) jedina je endemska vrsta iz roda Centaurea u Srbiji. Slična je takođe endemska vrsta krpasta zečina (Centaurea incompta) ali se njihova staništa na teritoriji Srbije ne prekrštaju, a razlikuju se i kako morfološki to ekološki (iako obe pripadaju agregatu Centaurea cuspidata, vrste zapadnobalkanskog porekla). No to nije sprečilo neke autore da ih taksonomski mešaju, kako domaće tako čak i autore Evropske Flore (Flora Europaea, Tutin et al.) koja ovaj distinktivni takson donosi samo kao sinonim sa imenom "Centaurea incompta subsp. derventana". Opšta rasprostranjenost je Zapadna Srbija - Istočna Bosna, a locus classicus na krečnjačkim stenama iznad potoka Dervente kod Bajine Bašte.

Sin. Centaurea incompta subsp. derventana (Vis. & Pančić) Dostál
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Dinarski endem
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice