Vrsta

Latinski naziv

Silene oliverae M. Niketic

Srpski naziv

Oliverov pucavac


Opis vrste

Vrstu su kao Balkanski endemit originalno opisali botaničari Marjan Niketić i Vladimir Stevanović 2007 godine sa Prokletija (na granici Crne gore i Srbije) pod imenom Heliosperma oliverae. Pošto je vrsta nova nauci, ona je osim originalnog rada malo dokumentovana, a internacionalna overa herbarskog materijala je u toku. Autori su ujedno ukazali na ekološke preference vrste koja je odmah po otkrivanju dobila IUCN status ugroženosti. Rad je objavljen u prestižnom Botaničkom žurnalu Linnean Society iz Velike Britanije. Strogo je zaštićena reliktna vrsta.

Sin. Heliosperma oliverae Niketić & Stevanović
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Dinarski endem, relikt
IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović