Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leontopodium nivale (Ten.) Heut. em. Lakušić

Srpski naziv

Snežni runolist


Opis vrste

Višegodišnja cvetnica visoka svega 2-15 cm. Endemit je planina i kao što mu ime kaže – ovo je runolist većih visina: raste na visokoplaninskim rudinama uglavnom karbonatnog supstrata, između 1900 i 3000 m. Dugo se smatrao samo varijetetom runolista, danas je izdvojen kao zasebna vrsta. Odlikuje se znatno manjim rastom (skoro je bez cvetne stabljike) i nešto neuglednijim cvetom – cimozna cvast sa 1 do 6 glavica okruženih sa 3-6 trouglasto-lancetastih, gusto vunastih i zvedasto raspoređenih listova. Cvetovi glavica – središnji i obodni – su cevasti, beli. Cvetanje: VII-VIII (-IX). Rizom kratak, zadebljao, listovi celi, lancetasti i gusto dlakavi. Nalazimo ga na planinama Balkanskog i Apeninskog poluostrva u alpskom i subalpskom pojasu, na položajima gde se apsolutne minimalne temperature spuštaju i do -35°, a apsolutne maksimalne letnje se dižu i preko +35°. Kod nas je ovaj runolist veoma redak i strogo je zaštićen zakonom.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice