Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Nanophyidae

Vrsta

Latinski naziv

Nanomimus anulatus (Aragona 1830)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Lythrum. Larva se razvija u gali na srednjem nervu lista domaćina.Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Karakteristična je izdužena rilica. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od maja do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Francuska, Italija, Jugoslavija, Grčka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice