Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon orientalis L.

Srpski naziv

Istočna kozja brada, orijentalni kozobrad


Opis vrste

Jedno do dvogodišnja (ili trajna), 30-70 cm visoka biljka, jakog valjkastog korena i uspravne stabljike. Stabljika plavozelena, s malo grana, svaka grana sa po jednim cvetom (manje je izraženo da stabljika bude prevučena tamnocrvenim). Listovi lancetasti, ± pustenasto-paučinasto maljavi, naizmenični, leže na stabljici, ± su talasastog oboda i visećeg vrha. Drška cveta je i ispod glavice ujednačeno tanka. Glavica dosta velika, 3-7 cm široka, ljuspice involukruma su zelenkastobelog oboda, za 1/3 kraće od zlatnožutih cvetova (identifikaciona odlika!). Glavice cveta se u rano popodne zatvaraju. Plod (papus) dugačak 16-22 mm, završava u kljunu iste dužine. Cvetanje: V-IX.
Raste na međama, rubovima šuma, košenim livadama i u travi pored puteva od nizina do gorskih oblasti, prema literaturi češće na pašnjacima padina. Evrosibirski florni element. Postoji trend u botanici da je u stvari samo istočna podvrsta obične kozje brade – kao deo složenije "sekcije" Tragopogon pratensis (agg. infraspecifikacije). Naša domaća literatura ih distinktivno razlikuje. Sve u svemu, areal dva taksona se u većem delu Evrope pa i u na Balkanu pokriva, tako da je razlikovanje znatno otežano. Prema ključevima bitan element razlikovanja je dužina lista involukruma (čašičnog lista ili brakteje), koji je kod tipske kozje brade otprilike iste dužine sa cvetom, a kod zapadne podvrste T. pratensis ssp. minor čak i do 2 x duži od obodnih ligulastih cvetova glavice (ne živi kod nas). Prema nekim ukazima orijentalna se od nominalne nešto više podiže u planine (do 1600 m) a i da ne raste ispod 500 m – što se kako izgleda ne odnosi na naše krajeve, jer je širom rasprosranjena. No kako i ime kaže češći je ka jugoistoku, pa je moguće da je kod nas i rašireniji od obične kozje brade. Zbog toga treba posvetiti pažnju ključnim detaljima i tačnoj identifikaciji.

Sin. Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Čelak.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice