Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Matricaria discoidea DC.

Srpski naziv

Žuta kamilica


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta biljka, 5-40 cm visoka, sa jakim mirisom. Stabljika uspravna, gola, granata, lisnata. Listovi goli, perasto deljeni na režnjeve sa bodjastim vrhom. Glavice sa kratkom drškom, 5-9 mm u prečniku. Involukrum poluloptast. Jezičasti cvetovi izostaju. Papus nedostaje. Cvetanje i oprašivanje: od maja do avgusta; entomofilija. Plodonošenje i raznošenje: od juna do septembra; epizoohorija, antropohorija.
Poreklom iz Severoistočne Azije i Severne Amerike (Kanada, SAD) kod nas je sve više raširena po raznim tipovima staništa, po utrinama, u kultivisanom okruženju, na livadama. Uneta slučajno, verovatno je dospela sa semenom gajenih biljaka putem transporta. Širi se spontano duž puteva, na ulicama, pored železničkih pruga. Populaciono je formirana i česta, u Vojvodini postaje i češća nego obična kamilica.

Sin. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydberg
Autor: Ružica Igić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice