Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Hieracium vranjanum Pančić

Srpski naziv

Pančićeva runjika


Opis vrste

Balkanski endemit koji je 1887. opisao Josif Pančić iz okoline Vranja (locus classicus). Iako postoji dvoumljenje u vrstu i novije se smatra samo podvrstom Hieracium schmidtii Tausch (Srbija, Makedonija, Rumunija, Bugarska, Grčka) ovaj takson je tipski rasprostranjen samo u Srbiji. A i tu se nalazi samo na dve poznate lokacije, u vegetaciji kamenjara na oko 700 m nadmorske visine. Opis:Višegodišnja, 10-25 cm visoka biljka, debelog rizoma. Stabljika bogato dlakava, na vrhu donosi 1-5 glavica, često i na sporednim stabljikama. Akladijum 15-40 (-70) mm dugačak, uz drške glavica ± pokrivena pahuljastim dlakama, sa nešto žlezda. Involukrum veliki (11-14 mm), širok; listići involukruma široki, šiljati do vrlo šiljati, ± pokriveni pahuljastim do dužim dlakama i žlezdama. Listovi veliki, jajasto duguljasti do duguljasto lancetasti, objajasti ili zaobljeno tupi, sitno nepravilno nazubljeni, pokriveni čekinjastim dlakama, naglo ili duže suženi u dršku, ušiljeni. Listova stabljike 0-1, uski do šilasti, sa donje strane sa pahuljastim dlakama. Cvetanje: VII-VII.

Sin. Hieracium schmidtii subsp. vranjanum (Zahn) Greuter ; Hieracium pallidum subsp. vranjanum Zahn
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice