Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea melitensis L.

Srpski naziv

Malteški različak, raznolisna zečina


Opis vrste

Uspravna, do 1 m visoka, ozima jednogodišnja biljka sa žutim cvetovima i trnovitim glavicama. Stabljika je kruta i otvoreno granata od same baze ili ponekad nerazgranata na slabije razvijenim primercima. Listovi stabljike su naizmenični i ± linearni do usko duguljasto objajasti. Obod im je gladak, zupčast ili talasast, dok se bazalni listovi spuštaju niz stabljike i daju im krilat izgled. Listovi bazne rozete obično se osuše do vremena cvetanja, koje može da traje celog leta (V-VIII).
Po habitusu pokazuje sličnost sa bodljikavom zečinom (Centaurea solstitialis) ali je još izraženije bodljikava a prva je robustnija i generalno višeg rasta. Kod malteškog različka centralne bodlje filarija su dugačke 5-10 mm, dok su kod C. solstitialis nešto duže (10-25 mm).
Biljka ima različite ekološke odlike u domovini i u introdukciji gde se pokazala prilagodljivom: raste ne samo u prirodnim šumama i na travnatim pordučjima, već i u agrarnoj zoni i na ruderalnim mestima. Prirodni areal vrste: poreklom je iz Severne Afrike (Alžir, Libija, Maroko i Tunis), Makaronezije (Španija - Kanarska ostrva), jugoistočne Evrope (bivša Jugoslavija, Grčka sa ostrvom Krit, Italija sa ostrvima Sicilija i Sardinija) i jugozapadne Evrope (Francuska sa Korzikom, Portugalija, Španija sa Balearskim ostrvima). Uneta je u Severnu Ameriku još u 18. veku, ali se invazivno raširila u SAD i Kanadi novije, naročito u zapadno-pacifičkom delu (Kalifornija, Teksas, Novi Meksiko).
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice