Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dryophthoridae

Vrsta

Latinski naziv

Sitophilus granarius (Linnaeus 1758)

Srpski naziv

žitni žižak, ambarski surlaš


Opis vrste

Štetočina u skladištima zrnaste hrane ili testenina. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Adulti se viđaju početkom januara pa sve do kraja decembra, takoreći čitave godine.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmopolit.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice