Vrsta

Latinski naziv

Teloxys aristata (L.) Moq.

Srpski naziv

Dlakava loboda, dlakavocvetna pepeljuga


Opis vrste

Jednogodišnja zeljasta biljka, gola, sa proređenim žlezdanim dlakama, visine oko 30 cm, veoma granata. Naizmenično raspoređeni listovi su celi ili veoma slabo nazubljeni, linearno do izduženo obnuto jajasti, sitni, dugi manje od 1 cm. Cvetovi su zelene boje sakupljeni u cimozne cvasti na tankim golim izdancima koji obično na vrhu nemaju cvetova, već se transformišu u tanke trnove. Plod je orašica. Cvetanje i oprašivanje: VII-IX; anemofilija (vetrom). Plodonošenje i rasejavanje: VII-X; anemohorija (vetrom), otkida se zrela biljka pri bazi i vetrom nošena rasejava seme (efekat kotrljana).
Sličnost sa drugim vrstama: ova vrsta se na veoma specifičan način izdvaja od svih ostalih pepeljuga (rodovi Chenopodium i Dysphania). Njenu osobenost predstavljaju vrlo tanki izdanci koji nose cvasti u vidu tankih izraštaja koji podsećaju na oske kod trava (ime vrste). U pojedinim fazama se može zameniti sa samiraom (Dysphania ambrosioides) ukoliko se radi o veoma mladoj biljci.
Adventivna, poreklom je iz istočne Azije (Turkestan, Mongolija, Kina i Koreja, do Japanskog mora), a areal se širi prema srednjoj Aziji (od srednje i južne Rusije do Sibira) kao i do Istočne Evrope (kranji istočni delovi). Prisustvo u Severnoj Americi (Kanada i Aljaska - teritorija SAD) čini je cirkumpolarno kosmopolitskom. Raste na strnjištima i u okopavinama (preferira gole uzorane, požnjevene ili skorije napuštene obradive površine i mešovite kulture povrtnjaka i hortikulturnih bašti). Uneta je nenamerno, sa semenskim materijalom. Uspešno se adaptirala na ekološke uslove u Vojvodini, raste na otvorenim obradivim površinama, ali nije uspela da se formira stabilna populacija zbog preferencije ka staništima nitrofilnog karaktera, te se osim po obodu monokultura ne javlja, a taj prostor je redovno obrađivan. Prepoznaje se kada se na strnjištu pojavi tepih crvene boje.

Stari naziv Chenopodium aristatum L.
Autor: Goran Anačkov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (nova pridošlica)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice