Vrsta

Latinski naziv

Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants

Srpski naziv

Mnogodelna loboda


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa veoma razgranatim stablom koje dostiže dužinu i do 100 cm. Grane su položene na podlogu, pri vrhu ustajuće, prekrivene kratkim epidermalnim i sedećim žlezdanim dlakama. Listovi su izduženo linearni, duboko režnjeviti sa uzanim režnjevima nepravilnog oblika od kopljastih do obrnuto lancetastih ili klinastih, raspoređeni naizmenično. Cvetovi su dvopolni, sedeći, sa 4-5 listića perijanta, i isto toliko prašnika. Plodnik je sa karakteristična tri žiga (ređe pet). Cvetovi su sakupljeni u terminalne vršne cvasti. Plod je jednosemena orašica. Cvetanje i oprašivanje: od juna do septembra, anemofilija (vetrom). Plodonošenje i raznošenje: od jula do oktobra, anemohorija (vetrom), zoohorija (životinjama), antropohorija (čovekom).
Slične srodne vrste: svojim habitusom najviše podseća na samirao (Dysphania ambrosioides) koji se takođe kod nas javlja. Do greške u determinaciji dolazi jedino kada se posmatraju mladi primerci koji imaju cele i delimično režnjevite listove. U kasnijim fazama ova zamena nije moguća, jer listovi odrasle jedinke su izraženo režnjeviti.
Autohtoni areal: Južna Amerika, Pacifičke zemlje (subtropski deo Južne Amerike - Čile), Atlanske zemlje (subtropski delovi Južne Amerike - Argentina, Urugvaj, Brazil). Prvi podatak o njenom unošenju na područje Srednje Evrope je iz 1910 godine, za južne delove Evrope pominje se pre oko jednog veka, dok se za Panonsku niziju navodi polovinom XX. veka. Odomaćen je i prirodno se širi na otvorena nitrofilna staništa. Efikasni metodi rasejavanja koji uključuju i endozoohoriju, pogoduju brzom povećanju areala. Naseljava kulturne površine bašta i parkova, smetlišta i deponije, gažene površine (trotoari i zone rekreacije), rečne obale. Biljka za sada nema zasigurno stabilnu populaciju, retka je, sa oskudnim brojem lokaliteta na kojima je zabeležena. Povremeni nalazi ove vrste, posebno staništa koja su nestabilna ne daju mogućnost uspostavljanja populacije koja bi predstavljala osnovnu na našoj teritoriji.

Stari naziv Chenopodium multifidum L.
Autor: Goran Anačkov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (nova pridošlica)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice