Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom

Srpski naziv

Južnoamerička zvezdica, kapljičasta zvezdica


Opis vrste

Višegodišnja biljka koja može narasti do oko 1 m, sa na stabljiku gusto zbijenim lancetastim listovima. Cela biljka pokrivena skalastim maljama (etimologija: latinski naziv potiče od reči squamata = "skalast, kapljičast"). Involukrum sa lancetastim braktejama, često sa ljubičastim vrhom gornjih listića. Cvetovi koji su sitni i ± ne mnogo širi od involukruma su beli ili svetloljubičasti. Plod papus, sa gustim dlakama koje su duže od ahenije, koja je konično uglasta i uzdužno brazdasta.
Biljka poreklom iz Južne Amerike, danas poznat korov širom sveta (stigla je čak do Malte i Južne Afrike). Kod nas je sa statusom nove pridošlice sa nepostojećim zvaničnim podacima o rasprostranjenju i načinu širenja.

Sin. Aster squamatus (Spreng.) Hieron., Conyza squamata Spreng.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status nedovoljno poznat (DD)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice