Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Helianthus pauciflorus Nutt.

Srpski naziv

Divlji suncokret


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka visoka i do 2 m, sa razvijenim podzemnim stolonima, dugim i do 25 cm. Uspravno stablo je razgranato, a listovi, raspoređeni naspramno su izduženo eliptični do izduženo jajasti, nazubljeni i hrapavi. Biljka nosi 2 do 6 glavičastih cvasti, sa tamno zelenim listićima involukruma. Jezičasti cvetovi po obodu su zlatnožuti i sterilni. Središnji tamno purpurni cvetovi su dvopolni i fertilni. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: u avgustu i septembru, entomofilija (insektima). Plodonošenje i rasejavanje: od kraja avgusta do oktobra, zoohorija-teriohorija (životinjama-glodarima), antropohorija (ljudima).
Poreklom je iz Severne Amerike (Kanada, SAD), unešena kao dekorativna vrsta. Gajene biljke su, zahvaljujući uspešnom rasejavanju i vegetativnom načinu razmnožavanja iz stolonskih pupoljaka osvojile i sinantropna staništa oko naselja. Nalazimo je sporadično u korovskim zajednicama na peščanoj podlozi i na ruderalnim mestima. Zavisi od stepena urbanizacije i uređenja prostora oko naselja, te je često favorizovana, zbog svojih dekorativnih osobina, ili nasuprot uništavana kao biljka sa masivnim stablom koje ne odgovara arhitekturi predeone celine. Zbog malog broja podataka smatramo da je populacija još uvek nestabilna i da se nalazi u fazi formiranja.
Autor: Goran Anačkov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status nedovoljno poznat (DD)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović