Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Hydrophyllaceae

Vrsta

Latinski naziv

Phacelia tanacetifolia Bentham

Srpski naziv


Opis vrste

Jednogodišnja biljka. Stabla 20-80 cm, žlezdasto-dlakava i čekinjava, obično uspravna, negranata ili oskudno granata. Listovi 2-10 cm, na kratkim drškama, jajasti do izduženo jajasti, 1- do 2-perasto složeni. Čašični režnjevi (5-) 6-8, obično linearni. Krunica 6-9 mm, plava, trajna. Prašnici dugi – štrče iz cveta. Stubići srasli oko 1 mm. Čaura 3-4 mm, jajasta, dlakava na vrhu. Cvetanje: V-VIII. Oprašivanje: entomofilija. Plodonošenje i rasejavanje: VII-, endozoohorija, antropohorija.
Poreklom iz Severne Amerike (Kanada, SAD), uneta je kao dekorativna biljka. Na zapuštenim ruderalnim mestima i njivama, na strnjištima, u napuštenim baštama rastu izbegli primerci. Već ima formiranu populaciju, ali je sporadična.
Autor: Dragana Vukov
Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (hortikulturna)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović