Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Rudbeckia hirta L.

Srpski naziv

Rudbekija


Opis vrste

Uspravna, čekinjava ili maljava, granata dvogodišnja ili kratkotrajna perena visine 30-100 cm. Donji listovi eliptični do izduženo lancetasti, na dugim drškama, ostali listovi linearno lancetasti do jajasti, skoro sedeći, celi ili plitko nazubljeni. Glavica na dugoj dršci. Involukralne brakteje 10-15 x 2-3 mm, linearno-lancetaste, skoro jednake, čekinjave. Jezičasti cvetovi 2-4 cm, svetlo žuti, tamniji pri bazi. Unutrašnji cvetovi purpurno-braonkasto-crni. Papus nedostaje. Plod: ahenija. Cvetanje: VI-VIII. Oprašivanje: entomofilija. Plodonošenje i rasejavanje: VII-IX, epizoohorija, endozoohorija.
Poznata baštenska biljka poreklom iz Severne Amerike (Kanada, SAD), sporadično formirane populacije u prirodi potiču iz bašti. Raste u urbanim i ruralnim sredinama, u parkovima i vrtovima, kao dekorativna biljka.
Autor: Dragana Vukov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Mestimično invazivna vrsta


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice