Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Rudbeckia laciniata L.

Srpski naziv

Razdeljenolisna rudbekija


Opis vrste

Modro-zelenkasta višegodišnja biljka visine do 300 cm. Stablo i lice listova golo ili skoro golo. Donji listovi dvojno perasto složeni; srednji listovi duboko 2- do 3-režnjeviti, režnjevi manje ili više perasti; gornji listovi prosti, ovalni, sedeći; svi sa celim obodom ili grubo nazibljeni. Glavica na dugoj dršci. Involukralne brakteje izduženo jajaste, sa povijenim vrhom. Jezičasti cvetovi 3-6 cm, žuti, povijeni. Unutrašnji cvetovi žuto-zeleni. Papus je kratka, obično nazubljena korona. Plod: ahenija. Cvetanje: VI-VIII. Oprašivanje: entomofilija. Plodonošenje i rasejavanje: VII-IX, epizoohorija, endozoohorija.
Potiče iz Severne Amerike (Kanada, SAD), kod nas je dosta raširena baštenska biljka. Odbegli primerci ponekad se nađu u okolini naselja, u parkovima i vrtovima. U većem delu Evrope je naturalizovana.
Autor: Dragana Vukov


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Sporadično invazivna vrsta


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice