Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Nitidulidae

Vrsta

Latinski naziv

Stelidota geminata (Say 1825)

Srpski naziv


Opis vrste

Vrsta je poreklom iz Amerike gde je raširena od Sjedinjenih Američkih država do Brazila. Do sada registrovana u mnogim evropskim zemljama, a kod nas je prvi put zabeležena 2011. godine na zasadima jagode na nekoliko mesta u Srbiji. Smatra se da je slučajno introdukovana sa plodovima jagode i ambalažom. Glavna oštećenja izaziva odrasli insekt koji se hrani zrelim plodovima pred i tokom berbe. Oštećeni, tj. izgriženi plodovi veoma brzo propadaju i nisu za berbu. Privučen mirisom zrelih jagoda odrasli insekt doleće na plodove i izgriza ih praveći duboke rupe. Ženka jaja polaže na plodove, najčešće na već izgriženim mestima, a larve se hrane na površini i unutar ploda koji već, usled oštećenja od imaga i naseljavanja raznih patogena, počinje da truli. Odrasla larva napušta plod i u zemljištu pravi komoricu u kojoj se transformiše u lutku. Odrasli ineksti prezimljavju na raznim skrivenim mestima van zasada jagode.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste

Vrsta introdukovana iz Amerike, štetočina na kulturama jagode.


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego - Subotica