Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Sapindales -> familia Sapindaceae

Vrsta

Latinski naziv

Aesculus hippocastanum L.

Srpski naziv

Divlji kesten


Opis vrste

Listopadno drvo do 30 m visine, i promera stabla do 1 m. Krošnja je široko razgranata i gusto lisnata, u soliternom rastu okruglasta. Kora je kod mlađih biljaka i mladih izdanaka sivkastosmeđa, kod starijih crnosiva i sitno ispucala. Listovi su naspramni, na dugoj lisnoj dršci sa 6-9 listića, srednji je najveći, a donja dva najmanja. Cvetovi su u obliku piramidalnih cvasti dugi 20-30 cm. Cvetovi su dvopolni mada na istoj biljci ima i jednopolnih. Plod je okrugla čaura – tobolac – sa bodljama, veličine oko 6 cm. Nakon sazrevanja puca na tri dela i iz njega ispadaju dobro poznati okruglasti sjani plodovi, kojih ima 1-3. Plod nije jestiv (iako ga neke životinje, npr. svinje jedu), gorkog je ukusa, a ni biljka nije srodnik sa pitomim kestenom. Cvetanje: V-VI.
Divlji kesten je endem južnog dela Balkanskog poluostrva. Iako je kao dekorativna vrsta uobičajena u parkovima i drvoredima, samonikla populacija živi samo u Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj. Na prirodnim staništima može se naći u klisurama i u dolinama reka kao prateća vrsta priobalnih šuma. Naučni naziv dolazi od grčkih reči hippos – konj – i castanum – kesten, verovatno zato jer se u vreme Turaka plod koristio za lečenje konja.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović