Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Elateridae

Vrsta

Latinski naziv

Elater ferrugineus Linnaeus 1758

Srpski naziv


Opis vrste

Ova vrsta spada među najveće skočibube u Evropi, mužjaci mogu biti i do 24mm. Polni dimorfizam je izražen: kod mužjaka vratni štit i pokrilca su jarko narančaste / crvene boje dok su ženke znatno manje i ujednačeno tamno smeđe. Larve žive u trulim stablima jasena, bresta i bukve i vode grabljivi način života hraneći se larvama drugih ksilofagnih tvrdokrilaca. Izvaljivanje larvi se događa u proleće kada odrasli izleću i roje se u večernjim časovima. Ovo je dosta zahtevna vrsta i njeno prisustvo je dobar pokazatelj dobrog zdravstvenog stanja šumskih sastojina. Rasprostranjen je u najvećem delu Evrope ali se svuda javlja sporadično.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica


Smrtovnice Osmrtnice