Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Hyaloscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gemmina gemmarum (Boud.) Raitv.

Srpski naziv


Opis vrste

Raste u rano proleće na otpalim pupoljcima topola i na humusu u plavnim listopadnim šumama. Apotecije prečnika 1mm, bele (starenjem postaju sivo-braon), u početku sfernog oblika sa rupom na vrhu, zatim su poluloptaste sa savijenim ivicama i na kraju postaju otvorene. Himenofor sa gornje strane, gladak, beo. Drška bela, 1 x 0,1-0,2 mm, na spoju saŠeširom se postepeno širi.Mikroskopske karakteristike: Askusi batinasti, 45-55 x 5,2-7 μm. Parafize filiformne. Spore elipsoidno-vretenaste, hijaline, 7-8 x 2,5-3 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji