Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Hyaloscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u grupi na trulom drvetu različitih vrsta četinarskog drveća. Apotecije prečnika 1-4 (7) mm, u početku oblika šolje a kasnije ± otvorene, savijenih ivica, narandžasto-žute, sa izraženom drškom; spoljašnja strana bela, dlakava.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, zaobljeni n vrhu, prema osnovi postepeno suženim 45-65x 4-7 μm. Parafize cilindrične, bezbojne, glatke, račvaste, malo šire prema vrhu i malo duže od askusa, 50-75 x 1-2,5 μm, sa pregradama. Dlake septatne, ispunjene zrnastim grudvicama, široke 3-4 μm. Spore bezbojne, glatke, bez pregrada, izduženo eliptične, često uže na jednom kraju, 5-7 (11) x 1,5-2,5 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Amerika, Evropa, Azija, Novi Zeland.

Podaci o nalazima u Srbiji