Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Hyaloscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lasiobelonium nidulum (J.C.Schmidt. & Kunze) Spooner

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste u proleće i leto pojedinačno ili u grupama na trulim zeljastim biljkama. Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1mm, peharaste dok su mlade a zatim tanjiraste, sa gusto dlakavom ivicom. Himenijum beo do sivo-oker, gladak. Spoljašnja strana gusto pokrivena krutim, crveno-braon dlakama.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 40-50 × 4-5 µm. Parafize lanceolatne, duže od askusa. Spore cilindrične do vretenaste, glatke, hijaline, (6) 7-9,5 × 1,5 µm. Ivične dlake crveno braon, debelih zidova, septatne, glatke, zaobljenih krajeva, sa svetlijim poslednjim segmentima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji