Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Arachnida -> ordo Araneae -> familia Agelenidae

Vrsta

Latinski naziv

Histopona laeta (Kulczynski, 1897)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Protego, Subotica