Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Trogositidae

Vrsta

Latinski naziv

Tenebroides fuscus (Goeze 1777)

Srpski naziv


Opis vrste

Sumnjiva vrsta. Jako liči na vrstu T. mauritanicus i vrlo ga je teško razlikovati na osnovu spoljašnjih osobina. Iako se obično prikazuje u katalozima i monografijama o lokalnim faunama, njen status je nejasan. Pošto se T. fuscus javlja samo u prirodi ispod kore listopadnog drveća, dok se T. mauritanicus javlja sinantropno u skladištima, moguće je da su jedinke T. fuscus samo prirodne populacije daleko šire raširene vrste T. mauritanicus. Kao obligatna saprofilna vrsta uvršeta je u IUCN crvenu listu sa statusom DD (Data Deficient).
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Do sada je registrovana u srednjoj i zapadnoj Evropi.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica


Smrtovnice Osmrtnice