Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Arachnida -> ordo Araneae -> familia Dictynidae

Vrsta

Latinski naziv

Cicurina cicur (Fabricius, 1793)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Protego, Subotica