Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Aeshnidae

Vrsta

Latinski naziv

Aeshna cyanea (Muller 1764)

Srpski naziv


Opis vrste

Krupniji predstavnik svog roda sa dužinom tela do 76mm, svaki segment abdomena je kod oba pola u zeleno crnoj kombinaciji osim zadnja dva koji su plavo-crni, sa lateralnih strana imaju po niz plavih tačkica na svakom segmentu, grudi su svetlo zelene sa debelim crnim linijama, oči su kod mužjaka plave a kod ženke zelene, mladi primerci su celi u oker-crnoj kombinaciji. Krila su jaka, providna sa jakom nervaturom, pterostigma je tamna i kratka. Nalazimo je na malim stajaćim stalnim vodama koje su u izvesnoj meri osenčene obalnom vegetacijom.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov