Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Aeshnidae

Vrsta

Latinski naziv

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Krupniji predstavnik svog roda sa dužim tela do 8cm, Mužjaku je svaki segment u plavo-crnoj kombinaciji a ženki u oker-crnoj, grudi su kod oba pola zeleno-crne, oči su kod mužjaka plave a kod ženke zelene, kod mužjaka postoji jako suženje tela na drugom abdominalnom segmentu. Krila su velika, jaka i široka sa dugačkom braon pterostigmom. Stanista su joj dosta ograničena jer traži bare i jezera sa kiselom vodom, ali se može naci i na standardnim tipovima stajaćih voda koje se nalaze na većim nadmorskim visinama.
Autor: Aca Đurđević


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov