Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Aeshnidae

Vrsta

Latinski naziv

Anax imperator Leach, 1815

Srpski naziv


Opis vrste

Jako krupna vrsta, raste do 8,5cm, telo mužjaka je plavo a ženke zelenkasto-braon, oba pola duž celog abdomena sa dorzalne strane ima jaku crnu prugu čija je širina i oblik varijabilan, grudi i oči su kod oba pola svetlo zelene. Krila su duga i široka sa jakom nervaturom i dugom braon pterostigmom. Naseljava sve tipove stajaćih voda sa često visokom i bujnom vodenom vegetacijom.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov