Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Aeshnidae

Vrsta

Latinski naziv

Anax parthenope (Selys 1839)

Srpski naziv


Opis vrste

Krupna vrsta sa dužinom tela do 7,5cm, telo oba pola je braon osim početka abdomena koji je plav, sa dorzalne strane celom dužinom tela pruža se crna pruga, oči oba pola su zelene. Krila sa jakom nervaturom i braon pterostigmom. Živi na uglavnom većim stajaćim vodama.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov