Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Aeshnidae

Vrsta

Latinski naziv

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)

Srpski naziv


Opis vrste

Jako slična vrsti Anax parthenope, dužina tela do 7cm, braon boje sa crnom prugom duž dorzalne strane abdomena, mužjaku je početak abdomena plav, oči su kod oba pola braon. Krila su jaka i široka sa svetlom nervaturom, providna,blago žućkasta sa dugom braon pterostigmom. Od pomenute vrste na koju liči razlikuje se dosta tanjim abdomenom. Nalazi se na toplim i plitkim jezerima.
Autor: Aca Đurđević


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov